Majame Majame

Asiakaskokemus

Asiakkaan näkökulmasta palvelun käyttäminen on kokemus. Mielikuvia ja ostopäätöstä muovaa kaikki vuorovaikutus organisaation kanssa, joten asiakkaan tunteet ja tuntemukset ovat kokemuksen keskiössä. Asiakkaan kokemuksen ymmärtämisellä ja hyödyntämisellä palvelusta hiotaan sujuvampi, laadukkaampi ja kilpailukykyisempi. Kehittämisen pohjana ovat siis aina oikeat ihmiset, jolloin toimenpiteitä ei tehdä irrallisesti tai arvaillen.

Oli kyseessä digitaalinen tai fyysinen ympäristö tai niiden yhdistelmä, pohjaamme kehittämistyön tutkitun tiedon ja analytiikan lisäksi osallistaviin muotoilun menetelmiin, kuten haastatteluihin, luotaimiin ja yhteissuunnittelutyöpajoihin, joilla kerrytämme ymmärrystä asiakkaista niin pieniin kuin suuriinkiin tarpeisiin. 

Lopputuloksena esimerkiksi: