Majame Majame

Asiakaskokemus

Asiakkaan näkökulmasta palvelun käyttäminen on kokemus. Mielikuvia ja ostopäätöstä muovaa kaikki vuorovaikutus organisaation kanssa, joten asiakkaan tunteet ja tuntemukset ovat kokemuksen keskiössä. Asiakaskokemuksen (Customer Experience eli CX) ymmärtämisellä ja hyödyntämisellä palvelusta hiotaan sujuvampi, laadukkaampi ja kilpailukykyisempi. Suunnittelun pohjana ovat aina oikeat ihmiset, jolloin toimenpiteitä ei tehdä irrallisesti tai arvaillen.

Oli kyseessä digitaalinen tai fyysinen ympäristö tai niiden yhdistelmä, suunnittelumme pohjana ovat sekä tutkimukset ja analytiikat että osallistavat palvelumuotoilun menetelmät, kuten haastattelut ja työpajat.

Lopputuloksena esimerkiksi: