Majame Majame

Käyttökokemus & käyttöliittymä

Sekä käyttökokemus- että käyttöliittymäsuunnittelu liittyvät useimmiten digitaalisiin palveluihin. Käyttökokemussuunnittelussa (User Experience Design eli UX) pureudutaan nimensä mukaisesti käytön kokemuksen suunnitteluun. Siihen kuuluvat olennaisesti käyttäjien tunteet ja tuntemukset. Suunnittelussa huomioidaan käyttäjien tarpeet, palvelun sisältö ja visuaalisuus sekä käyttötilanteet.

Käyttöliittymäsuunnittelun (User Interface Design eli UI) tarkoituksena on luoda tuotteelle tai palvelulle mahdollisimman toimiva käyttöympäristö. Loistava käyttöliittymä auttaa käyttäjää saavuttamaan tavoitteensa ja rikastuttaa brändimielikuvaa.

Me digataan ketterää toimintaa. Kevyiden prototyyppien luominen ja kokeileminen aikaisessa vaiheessa on kustannustehokas tapa luoda ja kehittää digitaalisia palveluita.

Lopputuloksena esimerkiksi: